Tjänster

e-learning
Kommunsystem har levererat e-Learning till mer än 100 olikam organisationer. varav 4 stora regioner, företag och kommuner.

Kontakta oss för mer information.

Kommunal teknik
Vi kan erbjuda våra kunder hög kompetens inom bl.a kommunal teknik. Vår konsult Krister Carlsson har tidigare varit vd. för Puls AB samt chef för Kommunteknik i Malmö. Vi kan därför erbjuda konsultuppdrag inom hela kommunteknikområdet med tonvikt på
Vatten & avlopp, Mark, gator, underhåll m.m.
Vi hjälper till med era upphandlingar avseende hela kommunteknikområdet.

Kommunikation – bild, video, ljud, publikationer m.m.
Vi har professionell kompetens beträffande mediaproduktion, som broschyrer, videoproduktion, foto, ljudupptagning, klippning m.m.

Facility management
Vi har stor kompetens inom hela facility management området och kan hjälpa till i hela processen.