Referenser

Malmö stad
Specifikation och projektledning av Malmö stads största faktureringssystem och
kundreskontra med mer än 23000 fakturor varje månad i samfakturering med många
förvaltningar
– Specifikation och projektledning av internt faktureringsystem för all IT verksamhet med
full automatik
– Tillverkning och leverans av en mängd websystem för e-handel till förvaltningarna i
Malmö stad
–  Tillverkning och leverans av hela resursbokningssystemet inom Malmö stad
–  Tillverkning och leverans av e-learning för utförare inom vård & omsorg i Malmö stad
– Projektledning av införande av smarta telefoner inom hemtjänsten
–  Sekreterarskap och produktion av ny IT plattform och strategi för Malmö stad

Region Skåne
Tillverkning och leverans av hela intranätet inom lasarettet i ystad inkluderande en rad
webapplikationer för beställning, bokning, katastrofberedskap m.m.

Tillverkning och leverans av e-Learning för privata vårdgivare

Länsstyrelsen i Skåne
Tillverkning och leverans av system för hjälp vid katastroftillfällen inom länsstyrelsen och
kommuner

Tieto Healthcare & Wellfare AB
–  Tillverkning och leverans av ett flertal e-learningapplikationer inom vård samt
omsorgsområdet

Simrishamns kommun
Kommunsystem utvecklar kvalitetssystem med e-learning och tester för socialförvaltningen i Simrishamn

Lomma kommun
Kommunsystem utvecklar tillsammans med Lomma kommuns IT chef Patrik Flensburg e-learningapplikation för säkrare IT användning.

Örebro Landsting
E-Learning för remiss och svarshantering inom hela regionen.

Stockholms stad
Tillverkning av flera stora e-learningsystem för Stockholms stad som t.ex vård och omsorgsdokumentation, Paradifo, Paragå m.fl.

Tieto Sweden AB
Tilleverkning av system för systemsupport ”Servicenow”