Produkter

Vi tillhandahåller en rad färdiga produkter inom IT området speciellt anpassade för kommuner & landsting.

  • Bättre IT säkerhet är en webapplikation som riktar sig till anställda inom främst offentliga sektorn och som medverkar till att få en bättre medvetenhet om fällor och faror som lurar på internet. Kursen avslutas med ett test där var och en, efter godkänt resultat, kan skriva ut sitt eget diplom över kursen.
  • Hantering av ”visselblåsare” är ett aktuellt ämne. Vi har en färdig applikation dit alla anställda eller allmänheten kan meddela iakttagelser till resp. ansvarig utan att röja sig själv.
  • Fakturering – kundreskontra med samfakturering för speciellt kommuner. Används t.ex i Malmö stad där systemet producerar 23000  fakturor per månad. Ett mycket avancerat system med stora besparingsmöjligheter.
  • Hantering av grävtillstånd för kommunal mark. Avancerat självbetjäningssystem där entreprenörer kan använda funktioner direkt från internet. Används i en rad Svenska kommuner.
  • Placering på hotell eller boende av behövande personer inom socialtjänsten. Mycket effektivt och tidsbesparande system.
  • Internt debiteringssystem för IT, arbetsstationer, serverutnyttjande m.m. Helautomatiserad debitering som sparar mycket tid och ger stor ordning och reda.
  • Resursbokningssystem för t.ex konferensrum m.m. med koppling till debiteringsfunktion.
  • Kommunal tomtkö. Effektivisera administrationen med hjälp av vårt verktyg. Passar utmärkt i samband med den kommunala hemsidan. Stor hjälp till handläggarna som får en bra överskådlighet och snabbt kan administrera systemet.
För mer information kontakta oss på tel. 0705 577035 eller via mail till
bertil.wilen@kommunsystem.se