Lifecarekonceptet

Tietos Lifecare koncept innebär en modernisering av procapita med nytt webgränssnitt samt många nya funktioner.

Kommunsystem utvecklar i samverkan med Tieto alla Lifecare e-learningapplikationer.

Standardkurser

  • Lifecare mobil hemtjänst
  • Lifecare utförare
  • Lifecare handläggare ÄBIC
  • Genomförandeplan, söka brukare
  • Lifecare Ssmordnad vårdplanering
Bild3
Exempel där kursdeltagaren själv får välja rätt med ”dra och släpp funktion”