Samordnad vårdplanering

Samordnad vårdplanering är det nyaste tillskottet  i Lifecarefamiljen.

Tidigare hette produkten Meddix – ett system som används inom många landsting i Sverige. Nya Lifecare samordnad vårdplanering är helt nyutvecklat och kan nu levereras med e-learning från Kommunsystem.